Home Poskytovatelé PP ProPrev
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la
seznam článků
ProPrev
Nabídka služeb
Program primární prevence
Všechny strany

Pro pedagogy a rodiče

Metodické a vzdělávací semináře

témata: právní vědomí, inovativní přístupy v prevenci, kyberšikana a jak na ni, prevence a řešení školní nekázně, diagnostika a řešení šikany, evaluace školy v oblasti PP

 

Pomoc školám

tvorba a evaluace Minimálního preventivního programu, začlenění primární prevence do výuky, práce s třídní skupinou, metodické vedení při psaní grantových žádostí

 

Pro žáky ZŠ a SŠ

Adaptační výjezdy

Adaptační výjezdy 6. ročníků ZŠ a 1. ročníků SŠ. Primárním cílem je koheze kolektivu, bezkonfliktní adaptace nově příchozích žáků, zdokonalování komunikačních a kooperačních dovedností, posilování pozitivní zpětné vazby mezi žáky, prohlubování vzájemné důvěry třídních pedagogů a žáků či studentů.

Časová dotace: 16 hodin přímé práce se třídou

Místo: hotel Kormorán, Zlenice u Čerčan (popř. dle požadavků školy)

Cena: 12 000 Kč (cena zahrnuje lektorné, náklady na lektora a materiál, přípravu a organizaci programu, konzultace s třídním vyučujícím a ŠMP)