Home Poskytovatelé PP Anabell
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la
seznam článků
Anabell
Přednášky a besedy
Další služby
Vzdělávací program pro pomáhající profese
Všechny strany

 

V rámci primární prevence a osvěty poruch příjmu potravy o.s. Anabell nabízí:

"Semináře primární prevence poruch příjmu potravy, ale i osvětové přednášky realizuje o.s. Anabell především pro žáky základních škol, studenty středních škol a gymnázií, VOŠ i škol vysokých, ale v případě zájmu rovněž pro nízkoprahové kluby a další organizace.

Obsahem takového semináře, ideálně v délce 90 minut, jsou informace o dané problematice, výukové spoty, dokumentární snímky, interaktivní hry, diskuse, práce se sebevědomím, apod. Seminář je možné po domluvě se zadavatelem zkrátit na 45 min., ale vzhledem k větší efektivitě a zkušenostem doporučuje Anabell plnou verzi. Mnoho škol si po dobrých zkušenostech s našimi lektory objednává tři opakovaná setkání (každé v délce 90 minut). Jednotlivá setkání na sebe tematicky vzájemně navazují a logicky se doplňují (výživa, sebevědomí, poruchy příjmu potravy).

Semináře zaměřené převážně na prevenci poruch příjmu potravy jsou vhodné spíše pro základní a střední školy, zatímco přednášky zaměřené na osvětu a předávání informací o poruchách příjmu potravy lépe vyhovují potřebám VOŠ a VŠ.

  Přednášejícími/lektory jsou vyškolení pracovníci O. s. Anabell, kteří pracují ve dvojici.

  Při „klasické" prevenci je potřeba pracovat vždy pouze s jednou třídou najednou a zároveň s celým kolektivem, tedy i s chlapci/muži. Ideálním prostorem pro realizaci semináře je místnost s možností přestavět lavice a s funkčním PC a dataprojektorem. Přítomnost vyučujícího na semináři je možná, ale předpokladem úspěšné realizace a pozitivního dopadu na kolektiv je jeho nezasahování do průběhu programu. Obsah seminářů i přednášek lze samozřejmě po domluvě upravit podle aktuálních potřeb a problémů školy či organizace. Cena je stanovena na 10,- Kč za 1 minutu."

   Informace a objednání:

   Podrobnější informace a objednání naleznete na www.anabell.cz  nebo můžete Anabell kontaktovat na e-mailu podle vašeho regionu:

   • Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
   • Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
   • Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
   • Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
   • Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript