Home Poskytovatelé PP
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

V této rubrice naleznete podrobné charakteristiky poskytovatelů programů primární prevence, nabídku služeb a způsob jejich práce

 

Jedním ze základních kriterií pro výběr vhodné organizace je její certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování.

Certifikace je posouzení a formální uznání, že poskytovatel a jím realizovaný program odpovídá stanoveným kritériím kvality a komplexnosti. Jde tedy o proces posouzení poskytovatele a programu podle kritérií stanovených schválenými Standardy a udělení či neudělení certifikátu o jejich naplnění.

Na počátku června 2013 byla z pověření MŠMT pod Národním ústavem pro vzdělávání spuštěna činnost Pracoviště pro certifikace. Jeho úkolem je zprostředkovávat certifikační proces poskytovatelům programů školské primární prevence zahrnující všechny oblasti rizikového chování.

Více informací k certifikacím na stránkách Národního ústavu pro vzdělávání

 

Databáze všech certifikovaných poskytovatelů programů primární prevence rizikového chování k vyhledávání podle kritérií na stránkách NÚV ZDE

 

POSKYTOVATELÉ PP (Praha):

Anabell

Audendo

Barevný svět dětí

ČSAP

Dokurte.cz

Elio

Feelnat

Institut Filia

Jules a Jim

Prak

Prevalis

Prev-Centrum

Projekt Odyssea

ProPrev

PROSPE

Proxima Sociale

Triangl

Život bez závislostí

 

DALŠÍ DOPORUČENÉ ORGANIZACE POSKYTUJÍCÍ PP (také mimopražské):

Magdaléna, o.p.s. 

BLÁZNÍŠ? NO A! - podpora duševního zdraví ve školách

Imperativ Praha

Společnost Podané ruce Brno

CPPT Plzeň

P-centrum Olomouc

DO SVĚTA Strakonice

Člověk v tísni - program Jeden svět na školách a Varianty

1