Home Odkazy Publikace online
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

Seznam publikací k primární prevenci rizikového chování, které jsou na webech dostupné v plné verzi a zdarma.

Počet zobrazených 
41   Link   Metodika osobního rozvoje
Univerzita Karlova v Praze & Togga; Skácelová L., Macková, L. (Eds.)
42   Link   Děti a online rizika
Sdružení Linka bezpečí; kolektiv autorů
43   Link   Kdo a co řídí české adolescenty?
FF UP Olomouc, autoři: PhDr. Martin Dolejš PhD., Mgr. et Mgr. Vanda Zemanová, Mgr. Lucie Vavrysová
44   Link   Rizikové aktivity, depresivita a vybrané osobnostní rysy u českých adolescentů z dětských domovů se školou a z výchovných ústavů
FF UP Olomouc, autor: Mgr. Lucie Vavrysová
45   Link   Glosář pojmů
Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí; Autor: Kalina, K. a kol. © Úřad vlády České republiky
46   Link   BUĎ PÁNEM SVÉHO PROSTORU-Jak sebe a své věci chránit, když jste online
Edice CZ.NIC; Linda McCarthy a Denise Weldon-Siviy
47   Link   Metodika multikulturní výchovy-Crossing Borders
Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.; Marie Konrádová, Kateřina Dederová, Pavla Hradečná, Eva Vojtová, František Cihlář
48   Link   Modely závislosti
NMS; Robert West, editoři českého vydání: Mravčík, V., Grohmannová, K.
49   Link   Drogy a drogové závislosti
NMS; K. Kalina a kol.
50   Link   Homofobie v žákovských kolektivech
Úřad vlády ČR; PhDr. Irena Smetáčková, PhD.PhDr. Richard Braun
51   Link   Rodiče, děti a jejich problémy
Sdružení Linka bezpečí; Ludmila Boková, Lucie Bukovská, Tomáš Katrňák, Václava Masáková, Jana Procházková, Kateřina Schmidová
52   Link   Kyberšikana a její prevence
Člověk v tísni o.p.s, kolektiv autorů
53   Link   Vybraná témata vychovatelské praxe
NÚV, KA 1. LF UK Praha; Autorský kolektiv: Mgr. Jan Žufníček, Mgr. Pavel Dosoudil, PhDr. Pavla Skasková, PhDr. et Mgr. Veronika Pavlas Martanová, PhD., PhDr. Jan Soukup, PhD., Mgr. Tereza Polesná, PhDr. Božena Lányová, PaedDr. Jiří Pilař
54   Link   Prevence v kontextu ústavní a ochranné výchovy
NÚV; Autoři: Karel Červenka, Helena Fialová, Dana Lipová, Jan Mazák, Lucie Myšková, Monika Peterková, Dana Pukancová, Jaroslav Šejvl, Věra Vojtová, Jana Ženíšková
55   Link   Jak na internet bezpečně
CZ.NIC, z.s.p.o.; Jiří Vaněk, Jiří Novák, David Kalika
56   Link   ON-LINE ZOO
CZ.NIC, z.s.p.o.; Daniela Drobna, Achmed Abdel-Salam
57   Link   Poruchy příjmu potravy-Manuál pro pedagogy
Anabell; Mgr. Jarmila Švédová, Mgr. Lenka Mičová
58   Link   Základní metodika-Podpora pedagogům pro výuku v předmětech Člověk a zdraví a Výchova ke zdraví
Anabell; PhDr. Mgr. Lenka Procházková
59   Link   Determinanty inkluzivního vzdělávání dětí s ADHD
UJEP, Ústí n. Labem; Mgr. Vlastimil Chytrý, Ph.D., PhDr. et. Mgr. Zdeňka Michalová, Ph.D., RNDr. Pavel Pešat, Ph.D., doc. PhDr. PaedDr. Ilona Pešatová, Ph.D.
60   Link   Specifické poruchy učení a chování
Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta; PaedDr. Drahomíra Jucovičová
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 Další > Konec >>
Strana 3 z 4