Home Odkazy Publikace online
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

Seznam publikací k primární prevenci rizikového chování, které jsou na webech dostupné v plné verzi a zdarma.

Počet zobrazených 
21   Link   Mezinárodní standardy prevence užívání drog
NMS; Český překlad prvního vydání publikace UNODC, která vyšla v roce 2013 pod názvem International Standards on Drug Use Prevention.
22   Link   Prevence užívání drog mezi mladými lidmi: Přehled dostupných informací
NMS; Editorem české verze je Mgr. Pavla Chomynová (Lejčková). Překlad publikace původně vydané organizací National Institute for Health and Clinical Excellence.
23   Link   Prevence problémového hráčství: Komplexní přehled důkazů a zjištěné dobré praxe
NMS; Tato publikace je překladem prvního vydání zprávy „Prevention of Problem Gambling:
A Comprehensive Review of the Evidence“, která byla v angličtině vypracovaná pro Středisko provincie Ontario pro výzkum problémového hráčství a ministerstvo zdravotnictví a dlouhodobé péče provincie Ontario
24   Link   Evropské standardy kvality prevence (stručný průvodce)
NÚV; Angelina Brotherhoodová a Harry R. Sumnall
25   Link   Agrese a agresivita u dětí a mládeže
NIDV; Zdeněk Martínek, Petra Kameníčková
26   Link   Společně tvoříme svět
NIDV; Jiří Zajíc
27   Link   Jak rozumět mediálním sdělením o migraci
Program migrace, Člověk v tísni, o.p.s.; Tereza Freidingerová, Markéta Žižková, Masha Volynsky, Illaria Belluci, Kristýna Brožová, Liudmila Kopecká
28   Link   Rodiče – nečekaní spojenci
Varianty - Člověk v tísni,o.p.s., MŠMT; Alena Felcmanová M.A. a kolektiv
29   Link   Úskalí internetového poradenství
Masarykova univerzita Brno; Zbyněk Vybíral, Klára Kolofíková
30   Link   Úvod do sociální pedagogiky
Masarykova univerzita Brno; Dana Knotová a kol.
31   Link   Speciální pedagogika
Triton; Slavomil Fischer, Jiří Škoda
32   Link   Ohrožená mládež mezi prevencí a represí
Institut pro kriminologii a sociální prevenci; Kazimír Večerka, Jakub Holas, Markéta Štěchová, Simona Diblíková, Marina Luptáková
33   Link   Specializační studium pro školní metodiky prevence – metodická příručka
Univerzita Karlova v Praze & Togga; Macková, L., Skácelová, L. a kol.
34   Link   Specializační studium pro školní metodiky prevence – Příklad dobré praxe
Univerzita Karlova v Praze & Togga; Tomanová, K., Charvát, M. a kol.
35   Link   Metodika vedení třídnických hodin
Univerzita Karlova v Praze & Togga; Skácelová, L.
36   Link   Metodika práce s dětmi v oblasti primární prevence rizikových jevů
Univerzita Karlova v Praze & Togga; Skácelová, L.
37   Link   CO TO S NÍ(M) JE?-Dětské psychické a výchovné problémy
www.psyx.cz; PhDr. Michaela Peterková
38   Link   Učebnice obecné psychologie
ACADEMIA-Akademie věd ČR; Alena Plháková
39   Link   Brožura ochrany soukromí pro děti Digi-Obránci
EDRi, Theresia Reinhold, Kirsten Fiedler, Iuridicum Remedium, z.s.
40   Link   Poruchy příjmu potravy - Příručka pro pomáhající profese
UK Praha, VFN Praha; Hana Papežová, Jana Hanusová
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 Další > Konec >>
Strana 2 z 4