Nabídka organizací v době koronaviru

Nabídka organizací v době koronaviru

* Pražský inovační institut z.ú.Seminář pro pedagogy zaměřený na sdílení zkušeností v uplynulém krizovém koronavirovém obdobíPlakát )

Odbor protidrogové politiky ÚV ČR Souhrn aktuální praxe programů primární prevence v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19

* Světlo Kadaň z.s.Linka podpory pro pedagogy

* Semiramis z.ú.Podpora pro učitele, prevence po karanténě...

* Poradna Vigvam, z.ú.Metodický materiál k znovuobnovení výuky (psychosociální hledisko)

* P-centrum OlomouceLearning

* KOTVA - Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. - Otevřená sborovna - on-line intervizní skupina pro pedagogy

* Etické dílnyWebináře pro rodiče a učitele: "Kyber-dítě a jeho sítě aneb jak se propojit s dnešními dětmi?"Preventivní programy Online Etické dílny

* Magdaléna o.p.s.Youtube kanál zaměřený na primární prevenciFacebookový profilwebové stránky Magdaléna o.p.s.

* Elio z.s.Konzultace prostřednictvím Skype nebo WhatsApp

* Maják o.p.s.e-mailové poradenství

* DO SVĚTA z.s. - Po dobu vyhlášené karantény nabídka on-line poradenství zdarma. (Psychohygiena, stres , plány do budoucna, sociální izolace, nuda, smutek a úzkost z "koronavirových věcí", ztráta motivace , obtížné a konfliktní situace , jen tak se vypovídat).

* Agentura Wenku - Online vzdělávací semináře pro pedagogy

* PREV-CENTRUM, z.s. - Linka psychologické pomoci v současné situaci v souvislosti s Covid 19; Program trochu jiné prevence

* PREVALISPoradna-psychologická pomocPoradenství pro pedagogyPoradenství pro rodičePoradenství pro vysokoškoláky (Po dobu nouzového stavu zdarma)

Proxima Sociale o.p.s.Poradenství, podpora, práce se třídou po návratu do škol...

* Člověk v tísní o.p.s.Asistent pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí - webináře a e-learning

Fokus Praha - Projekt Blázníš? No a!Distanční podpora na facebooku

* Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost - online kurz pro pedagogy „Bezpečně v kyber!“PozvánkaInformace ke kurzu )

* Společnost pro vzdělávání Zřetel - nabídka webinářů pro pedagogy (DVPP); nabídka webinářů pro sociální služby

* Vzdělávací agentura INFRA - nabídka webinářů pro pedagogy (DVPP)

* MHMP+PPP pro Prahu 10SpoluDoma.cz - Pomocník pro rodiny s dětmi při společném trávení času a vzdělávání doma

* MHMP - Školství HMP - Rozcestník pro různá řešení pro online výuku a komunikaci se žáky a studenty