Home MPP Manuál pro tvorbu PPŠ
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la
Pedagog - Minimální preventivní program
seznam článků
Manuál pro tvorbu Preventivního programu školy
Základní pojmy
Pět kroků při tvorbě MPP
Krok 1: Charakterizujte Vaši školu
Krok 2: Analyzujte výchozí situaci
Krok 3: Stanovte cíle MPP
Krok 4: Vytvořte soubor aktivit pro cílové skupiny
Krok 5: Proveďte evaluaci
Poděkování
Všechny strany

Cílem tohoto materiálu je poskytnout školám a jejich pracovníkům, kteří se podílejí na školní prevenci rizikového chování, nástroj k tvorbě Minimálního preventivního programu (dále též MPP), jak jej definuje metodický pokyn MŠMT ČR č.j.: 20006/2007-51.

Materiál sám o sobě nepředstavuje vlastní MPP. Nepopisuje konkrétní aktivity, ale nabízí rámec nebo osnovu pro tvorbu tohoto dokumentu. Nabízí kroky, které je třeba učinit k tvorbě komplexní prevence.

Součástí MPP je také Školní program proti šikanování, který tento manuál neošetřuje. Všechnu povinnou dokumentaci naleznete na webových stránkách MŠMT.

 

Metodický materiál přímo navazuje na <a href="/minimalni-preventivni-program/formular-mpp" target="_blank">Formulář pro tvorbu MPP</a>, klade důraz na smysluplnost jednotlivých kroků a jejich specifika ve školním prostředí.</p>
<p> </p>
<p>Materiál ve formátu pdf si můžete <a href="/minimalni-preventivni-program/prilohy-k-manualu-mpp/58-manual-pro-tvorbu-mpp" target="_blank">stáhnout zde</a>.</p>

Metodický materiál přímo navazuje na Formulář pro tvorbu MPP, klade důraz na smysluplnost jednotlivých kroků a jejich specifika ve školním prostředí.

 

Materiál ve formátu pdf si můžete stáhnout zde.