Home Legislativa Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

Při řešení problémů spojených s rizikovým chováním žáků na základních školách je velmi důležitá nejen součinnost rodičů a všech pracovníků školy, výchovného poradce, školního metodika prevence, školního psychologa či školního speciálního pedagoga (pokud na škole pracují), ale také dalších orgánů a institucí, kterých se tato problematika týká (orgánů sociálně-právní ochrany dětí – OSPOD, dětských a dorostových lékařů, středisek výchovné péče,
pedagogicko-psychologických poraden, orgánů činných v trestním řízení, Policie ČR a dalších).

Tento materiál shrnuje uvedenou problematiku do přehledu, který by měl pomoci školám a měl by ukázat, jakým způsobem by mohly právních opatření využívat při řešení rizikového chování žáků na školách.

 

Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách.pdf