Home Legislativa Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

Při řešení problémů spojených s rizikovým chováním žáků na základních školách je velmi důležitá nejen součinnost rodičů a všech pracovníků školy, výchovného poradce, školního metodika prevence, školního psychologa či školního speciálního pedagoga (pokud na škole pracují), ale také dalších orgánů a institucí, kterých se tato problematika týká (orgánů sociálně-právní ochrany dětí – OSPOD, dětských a dorostových lékařů, středisek výchovné péče,
pedagogicko-psychologických poraden, orgánů činných v trestním řízení, Policie ČR a dalších).

Tento materiál shrnuje uvedenou problematiku do přehledu, který by měl pomoci školám a měl by ukázat, jakým způsobem by mohly právních opatření využívat při řešení rizikového chování žáků na školách.

 

Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách.pdf

Aktualizováno (Čtvrtek, 03 Září 2015 14:20)

 
Facebook Image
Anketa
Souhlasili byste se zavedením školních uniforem na základních školách?