Home Dotace a granty
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la
Pedagog - Dotace a granty

Magistrát hlavního města Prahy

Kontaktní osoby pro Grantový program hlavního města Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních:
Mgr. Jana Havlíková, tel.: 236 004 168, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Bc. Ondřej Pracný, tel.: 236 004 197, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

MHMP - informace k aktuálním dotačním řízením v oblasti PPRCH ZDE 

MHMP - informace k aktuálním dotačním řízením v oblasti protidrogové prevence ZDE

Výstupy z grantového semináře 24.9.2018 - Programy primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2019

Programy primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2019

Program adiktologických služeb pro rok 2019

 

Příspěvek hl. m. Prahy na certifikaci programů adiktologických služeb

Dle Akčního plánu protidrogové politiky na rok 2017 s výhledem pro rok 2018 kap. 5.5, poskytuje hl. m. Praha finanční příspěvek na certifikace programů adiktologických služeb ve výši 30% nákladů. Více na stránkách MHMP ZDE

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vyhlášení Dotačního programu na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2018 a Dotační program Bezpečné klima v českých školách na rok 2018

MŠMT vyhlašuje dotační řízení na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2018 a Bezpečné klima v českých školách na rok 2018.
Podrobné informace, metodika a termíny na stránkách MŠMT ZDE

Informace k aktuálním dotačním programům pro oblast primární prevence rizikového chování vč. informace o certifikacích a jejich vazbě na dotační řízení, na stránkách MŠMT ZDE

MŠMT - DOTAČNÍ PROGRAM PRO OBLAST PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ NA OBDOBÍ 2017-2020 na stránkách MŠMT ZDE

Výsledky dotačních řízení na rok 2017 (dotační program na podporu primární prevence rizikového chování a dotační program Bezpečné klima v českých školách) 

 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Průběžné informace k dotačním řízením v oblasti protidrogvé politiky (látkové i nelátkové závislosti) zahrnující také programy primární prevence v adiktologii, na stránkách RVKPP ZDE

 

Další grantové příležitosti v oblasti primární prevence rizikového chování:

Organizace Oblast Název grantu kontakt
Výbor dobré vůle vzdělání zdravotně a sociálně znevýhodněných dětí a mládeže Fond vzdělání Více informací
NROS krizová centra Včasná pomoc dětem Více informací
MHMP Posílená sociální infrastruktura pro integraci, komunitní služby a prevenci OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA Více informací
Výbor dobré vůle podpora sociálních služeb podporujících návrat do "obyčejného života" dětí i dospělých Program Obyčejný život Více informací
NROS překlenovací nadační půjčky neziskovým organizacím Program 3P Více informací
MV ČR Program prevence sociálně patologických jevů–domácí násilí Program prevence sociálně patologických jevů Více informací
MŠMT Financování psychologů,školních asistentů,spec.pedagogů... Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Více informací
MŠMT zajistit školám všech zřizovatelů možnost využití asistenta pedagoga nad rámec poskytovaných podpůrných opatření Financování asistentů pedagoga Více informací
Ministerstvo zdravotnictví prevence HIV Národní program řešení problematiky HIV/AIDS Více informací
Ministerstvo zdravotnictví prevence obezity,prevence užívání alkoholu a tabáku Národní program zdraví-projekty podpory zdraví Více informací