Život bez závislostí

Život bez závislostí

Sebezkušenostní výcvik ve vedení tříd a skupin osobnostního rozvoje – KVP V

Vhodné pro harmonizaci v osobním i profesním životě. KVP má jako jediný výcvik ve školské oblasti jasnou teoretickou základnu v přístupu PCA dle C. R. Rogerse. (zakladatel humanisticky orientované psychologie). Výcvik realizuje organizace Život bez závislosti z. s., která patří ke špičce v prevenci a v práci s problémovými třídami. Vydává časopisy Prevence a Třídní učitel. Realizuje skupiny osobnostního rozvoje pro děti i dospělé. Vzdělávání je tak napojeno přímo na praxi.

Třetinu našich frekventantů tvoří pedagogové a spec., pdeagogové, třetinu školští a poradenští psychologové, zaměstnanci SVP, DD, třetinu pak ředitelé škol, pracovníci z různých úrovní úřadů mající na starosti děti a mládež.

Výcvik je akreditován MŠMT. Zahájení v roce 2019.

V čem je výcvik KVP jiný než ostatní výcviky ve škoství:

Má pevný teoretický základ v PCA /psychologii centrované na klienta/ dle Carla R. Rogerse.
* Učí nejen "řemeslo" práce se skupinami, ale i plnohodnotný model nestrukturované práce KVP s problémovými skupinami odmítajícími spolupracovat.
* Pracuje s 6 nevyhnutelnými a dostačujícími podmínkami osobnostního růstu.
* Jako jediný výcvik ve školství nepotřebuje dotace a přesto má naplněné dvě skupiny.
* Výcviková skupina KVP V se otevírá s dolním limitem 10 mužů frekventantů.

Vedoucí výcviku:

PhDr. Helena Vrbková

tel: 602 255 508

e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.vycvikkvp.cz