"Specializační studium pro ŠMP" - Magdaléna, o.p.s. - XI./2022

"Specializační studium pro ŠMP" - Magdaléna, o.p.s. - XI./2022

Magdaléna, o.p.s. zve na akreditovaný kurz "Specializační studium pro ŠMP".

Kurz se zaměřuje na získání teoretických informací, osvojení praktických dovedností a zkušeností potřebných pro výkon funkce ŠMP, které se projeví ve schopnostech aplikace pedagogiky a psychologie, adiktologie a výstupů z nejnovějších výzkumů v oblasti prevence rizikového chování.

Tematické okruhy:
1. Poradenské systémy a primární prevence ve školství
2. Legislativní rámec pro práci školního metodika prevence
3. Primární prevence v podmínkách školy a její zařazení do školních poradenských služeb
4. Specifika role školního metodika prevence v systému práce školy
5. Systém primární prevence ve školství
6. Školní třída, její vedení a diagnostika
7. Rodina a komunikace s rodiči (osobami odpovědnými za výchovu)
8. Sociálně nežádoucí jevy
9. Monitorování a evaluace primární prevence

Rozsah: 256 hodin, tj. 2 roky.

Zahájení: Zahájení studia: 10. – 11. listopadu 2022 v Praze přímo u metra Vltavská: Bubenská 1542/6, P7 – Holešovice.

Více informací a přihlášení na stránkách Magdaléna, o.p.s. ZDE