Sebezkušenostní dlouhodobý výcvik pro vedení problémových třídních kolektivů a skupin - 2023-2027 - AUDENDO

Sebezkušenostní dlouhodobý výcvik pro vedení problémových třídních kolektivů a skupin - 2023-2027 - AUDENDO

AUDENDO, z.s. ve spolupráci s NPI ČR zve na šestý běh sebezkušenostního výcviku JIKRa "Sebezkušenostní dlouhodobý výcvik pro vedení problémových třídních kolektivů a skupin".

Je primárně určen psychologům a speciálním pedagogům škol, školských zařízení a zařízení ústavní a soudní výchovy. Velký význam může mít i pro neziskové organizace poskytující školám práci se třídou, ale také školním metodikům prevence, výchovným poradcům a motivovaným pedagogům.

Rozsah: 120 hodin, setkání probíhá 2x ročně pětidenním setkáním a jedním víkendem. V průběhu výcviku probíhají také teoretické hodiny a supervize.

Zahájení: jaro 2023, ukončení 2027.

Místo konání: Praha

Výcvik vede PhDr. Richard BRAUN, Ph.D. se svým týmem.

Více informací na stránkách společnosti AUDENDO ZDE