Výcvik "Umění rozhovoru – rozhovory ve školní poradenské praxi" - VISK - IX./2022

Výcvik "Umění rozhovoru – rozhovory ve školní poradenské praxi" - VISK - IX./2022

Vzdělávací institut Středočeského kraje zve na výcvik "Umění rozhovoru – rozhovory ve školní poradenské praxi", který je určen poradenským pracovníkům ZŠ, SŠ, SpŠ, výchovným poradcům, metodikům prevence, psychologům.

Rozsah: 120 hodin, akreditovaný výcvik bude probíhat formou víkendových soustředění od září 2022 do června 2023.

Místo konání: Praha 10, Sportovní 846/22

Anotace:
Program má především rozvinout kompetence vedení poradenského rozhovoru, jehož kvalita má přímý vliv na celkovou úroveň poskytované poradenské péče ve školách. Lektoři programu pracují se skupinou/skupinami v tandemu a vycházejí především ze systemického přístupu, doplněného o narativní, sociodynamické a konstruktivistické principy (postmoderní principy). Cílem programu není teoretické seznámení se se všemi výše zmíněnými školami, ale aplikace jejich postupů a technik do přímé poradenské praxe, především rozvinout schopnost efektivně vést rozhovor, zvláště poradenský rozhovor, a tím posílit důvěru poradenských pracovníků ve vlastní kompetence. Kurz je veden prakticky, opírá se o teoretická východiska systemického myšlení, s důrazem na mapování kompetencí, trénink komunikačních dovedností v modelových situacích a je zakončen hodnocením kompetencí účastníků vzdělávání v jejich reálné praxi.

Více informací a přihlášení na stránkách VISK ZDE