Kurz interaktivní práce se skupinou-školní třídou se zaměřením na primární prevenci - Prev-Centrum-XI./2022

Kurz interaktivní práce se skupinou-školní třídou se zaměřením na primární prevenci - Prev-Centrum-XI./2022

Kurz interaktivní práce se skupinou-školní třídou se zaměřením na primární prevenci

Prev-Centrum, z.ú. zve na Kurz interaktivní práce se skupinou-školní třídou se zaměřením na primární prevenci.

Rozsah: 80 hodin rozdělených do 5 bloků.

Zahájení: 11. - 12. 11. 2022

Místo konání: Prev-Centrum, z.ú., Meziškolská 1120/2, 169 00 Praha 6.

Anotace:
Kurz se orientuje na získání komplexních praktických dovedností a teoretických znalostí z oblasti práce s třídním kolektivem a prevence rizikového chování. Frekventanti kurzu projdou sérií teoretických přednášek a praktických seminářů (workshopů) zaměřených na témata z oblasti práce se skupinou – třídním kolektivem a oblasti primární prevence rizikového chování.
Kurz se zaměřuje zejména na předání dovedností práce s komunikací a tvorbou pozitivního klimatu ve skupině – školní třídě, nedílnou součástí kurzu je také osvojení si práce s psychosociálními technikami. V kurzu jsou frekventantům předkládány interaktivní psychosociální techniky s prvky zážitkové pedagogiky. Psychosociální techniky jsou doporučovanou metodou v práci se skupinou a efektivní primární prevenci. Vzhledem k prvku interaktivity tyto techniky rozvíjejí osobnost účastníků, formují jejich názory a postoje, rozvíjejí sociální dovednosti jednotlivých účastníků, napomáhají stmelování skupin, nácviku kooperace v menších i větších skupinách apod. Techniky používané v rámci kurzu jsou konkretizovány v tabulce obsahové náplně u jednotlivých témat. Lektoři kurzu získali vzdělání v práci s těmito technikami prostřednickým specializačního studia v primární prevenci a mají dlouholetou praxi v používání těchto technik v práci se skupinami a školními třídami.

Více informací a přihlášení na stránkách Prev-Centra ZDE