Program CŽV - "Školní poradenské služby" - PedF UK - X./2022-23

Program CŽV - "Školní poradenské služby" - PedF UK - X./2022-23

Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UK zve na vzdělávací program "Školní poradenské služby".

Místo konání: Praha, Pedagogická fakulta
Zahájení: 20. 10. 2022
Rozsah: 250 hodin (výuka se uskuteční v blocích, 1x měsíčně)

Anotace:
Program je v souladu s ustanovením par. 10 písm. dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariernímu systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium k prohloubení odborné kvalifikace.
Je určen pro zájemce - psychology a speciální pedagogy působící již ve školních poradenských pracovištích, případně pro psychology a speciální pedagogy, kteří hodlají na této pozici ve škole v budoucnu působit. Podpoří jejich zvyšování odborných kompetencí. Účastníci programu získají poznatky, které nebývají běžnou součástí pregraduálního studia psychologie/speciální pedagogiky z oblasti pedagogicko-psychologických zákonitostí pedagogického procesu v běžném školství, dále z oblasti psychologie učitele, žáka, třídy, rodiny, přičemž nebudou opomíjeny ani specifika a zvláštnosti v těchto oblastech. Kromě toho bude nedílnou součástí zvyšování znalostí a dovedností z oblasti profese psychologa/profese školního speciálního pedagoga.

Absolvent vzdělávacího programu by měl být po absolvování kurzu připraven na výkon profese školního psychologa a profese speciálního pedagoga, s průpravou pro týmovou spolupráci v prostředí školy - měl by umět spolupracovat s výchovným poradcem, metodikem prevence, třídním učitelem a dalšími učiteli, měl by získat kompetence pro účast na přípravě koncepce školy v oblasti pedagogicko-psychologického poradenství, v oblasti práce se žáky, učiteli i rodiči a kompetence pro spolupráci s jinými odbornými pracovišti.

Více informací o programu ZDE

Přihlášení ZDE