Kurz "Edukativní rodičovská terapie" - Mansio Brno-VIII./2022

Kurz "Edukativní rodičovská terapie" - Mansio Brno-VIII./2022

Společnost Mansio v.o.s. Brno zve na kurz "Edukativní rodičovská terapie".

Rozsah: 48 hodin (6 výcvikových dní)

Termíny: 09. - 12. 08. 2022 + 15. - 16. 09. 2022

Místo konání: Brno, tř. Kpt. Jaroše 19

Během kurzu se naučíte:
* Porozumět potřebám rodičů a dětí v rodině.
* Mapovat zkušenost z dětství a využívat ji k porozumění osobnostnímu nastavení klientů a z toho vyplývajících rodičovských přesvědčení a používaných výchovných postupů.
* Používat metody a techniky individuální psychologie pro provázení klientů tématy spojenými s rodičovstvím.
* Prohlubovat náhled rodiče či pečující osoby na rodičovské postoje a z nich vyplývající kvalitu rodičovské péče.
* Strategicky provázet rodiče a pečující osoby procesem změny rodičovských přesvědčení a postojů.
* Podporovat rodiče a pečující osoby ke změně způsobu výchovného přístupu k dětem v rodině.
* Zprostředkovat rodičům porozumění motivům problémového chování dětí a učit je reagovat způsobem, který nabízí dětem vhodnější alternativu a učí je, jak naplňovat pocit sounáležitosti.
* Používat komunikační postupy a nástroje provázení, které rodiče či pečující osoby zkompetentňují, podporují je v jejich roli a pomáhají jim zažít úspěch a vytrvat na cestě ke změně.
* Pracovat s klienty na posílení pocitu sounáležitosti v rodině a podporovat rodičovství založené na demokratickém výchovném stylu.
* Při provázení klientů aktivně využívat podporu a povzbuzení.

Více informací a přihlášení na stránkách společnosti Mansio ZDE