Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů - kombinované - Zřetel-IX./2022

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů - kombinované - Zřetel-IX./2022

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů

Společnost pro vzdělávání Zřetel zve na Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů v kombinované formě.

Rozsah: 250 vyučovacích hodin (128 online + 96 prezenčně (Praha) + 26 praxe)

Zahájení: 16. 09. 2022

Cílem vzdělávacího programu je prohloubit a rozšířit vědomosti a dovednosti učitelů pro práci s dětmi s rizikem vzniku sociálně nežádoucího chování, a to jak s jednotlivcem, tak se skupinou (třídou).
Studium připraví školní metodiky prevence tak, aby dokázali sami vyhledávat žáky s rizikem vzniku sociálně nežádoucího chování, doporučovat pro žáky i třídy odborné intervence, spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními a institucemi specializovanými na práci s rizikovou mládeží.

Více informací, program a přihlášení na stránkách společnosti Zřetel ZDE