Vzdělávací program pro začínající pracovníky SPC, školní psychology a školní speciální pedagogy - NPI ČR - X./2022

Vzdělávací program pro začínající pracovníky SPC, školní psychology a školní speciální pedagogy - NPI ČR - X./2022

Vzdělávací program pro začínající pracovníky SPC, školní psychology a školní speciální pedagogy - NPI ČR - X./2022

NPI ČR zve na Vzdělávací program pro začínající pracovníky SPC, školní psychology a školní speciální pedagogy.

Rozsah: 48 hodin

Termín: 3. října 2022 od 10:00 do 18:00 hodin, 4.–7. října 2022 vždy od 09:00 do 17:30 hodin a 8. října 2022 od 09:00 do 12:15 hodin.

Anotace:
Program je úvodem do specializační přípravy absolventů studia oborů psychologie a speciální pedagogika akreditovaných podle vysokoškolského zákona, kteří začínají nebo se chystají začít vykonávat poradenskou praxi ve speciálně pedagogických centrech (dále SPC) a v základních a středních školách.
Celková časová dotace programu 48 hodin je rozložena do 6 dnů (8, 9, 9, 9, 9, 4) a zahrnuje 15 dílčích tematických bloků. Každý účastník absolvuje celkem 12 bloků, z nichž 9 je společných pro psychology i speciální pedagogy (S) a ve 3 je výuka psychologů a speciálních pedagogů zaměřena odlišně (O) ‒ probíhá paralelně ve dvou odpovídajícím způsobem vybavených učebnách.

Více informací a přihlášení na stránkách NPI ČR ZDE