Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí - Prev-Centrum, z.ú. - IX./2022

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí - Prev-Centrum, z.ú. - IX./2022

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí - Prev-Centrum, z.ú.

Prev-Centrum, z.ú. zve na akreditovaný Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí, jehož cílovou skupinu tvoří pracovníci pomáhajících profesí, tj. pracovníci adiktologických služeb, sociálních služeb a psychologických služeb.

Rozsah: 114 hodin

Zahájení: 16. 09. 2022

Anotace:
Základním východiskem rodinného poradenství/terapie je předpoklad, že pro změnu rizikového chování jedince je nutná změna kontextu, ve kterém žije. Cílem rodinného poradenství/terapie je nalézt možnost změny v rodinném systému, která by vedla ke změně rizikového chování identifikovaného klienta. Tzn. pokud chceme nabízet účinné intervence vedoucí k řešení problémů klienta, je třeba do nich zahrnout jednak klienta samotného, ale také jeho rodiče, ostatní členy rodiny, rodinný systém. Práce s celou rodinou vyžaduje specifické znalosti a dovednosti, bez kterých nelze garantovat kvalitu služeb. To je jedním z důvodů pro otevření kurzu.

Více informací a přihlášení na stránkách Prev-Centra ZDE