Specializační studium pro ŠMP - Jules a Jim - X./2022-2024

Specializační studium pro ŠMP - Jules a Jim - X./2022-2024

Jules a Jim, z.ú. zvou na nový běh Specializačního studia pro ŠMP (2022 – 2024).

V říjnu 2022 bude otevřen 3. ročník specializačního studia pro školní metodiky prevence a přihlašovat se můžete již nyní.

Dvouleté studium má rozsah 346 h a jeho součástí je sebezkušenost (96 h), výcvikové kurzy (56 h), odborné semináře s e-learningem (169) a praxe přímo ve školách (25 h).

Co získáte absolvováním studia?
- prohloubení a rozšíření kompetencí pro plánování, zajišťování a vyhodnocování prevence ve škole
- praktické dovednosti pro preventivní práci se třídami a jednotlivci
- vlastní sebezkušenost podporující porozumění žákům a třídním kolektivům
- certifikát opravňující k výkonu funkce ŠMP a specializačnímu příplatku

Více informací a přihlášení na stránkách Jules a Jim, z.ú. ZDE