Korektivní, resocializační a socioterapeutická práce se skupinou I. - NPI ČR - X./2022

Korektivní, resocializační a socioterapeutická práce se skupinou I. - NPI ČR - X./2022

NPI ČR zve na dlouhodobý sebezkušenostní výcvik "Korektivní, resocializační a socioterapeutická práce se skupinou I.", který je určen speciálním pedagogům, vychovatelům školských zařízení, odborným pracovníkům školských poradenských zařízeni, psychologům, pracovníkům diagnostického ústavu, pracovníkům dětského domova, pracovníkům dětského domova se školou, pracovníkům výchovného ústavu.

Zahájení: 23. 10. 2022
Hodinová dotace: 600 výcvikových a výukových hodin

Anotace:
Program je založen na psychoterapeutických principech výcvikové komunity a skupiny SUR. Frekventanti se tedy budou učit rozumět vztahům a procesům, které se dějí v rámci života výchovné skupiny ústavu či domova a důležitým skupinovým i individuálním fenoménům cestou zážitku na sobě samých. Tato experienciální forma učení efektivně zabezpečuje poznání zákonitostí skupinových procesů a tím umožňuje lepší pochopení skupinové dynamiky klientů ve výchovné skupině, v rodině, ve škole a v jejich dalších sociálních skupinách. Dále podporuje poznání zákonitostí vývoje osobnosti a determinant, působících na vývoj jedince a dává příležitost pochopit jevy, jejichž teoretické zpracování bez zážitku je velmi obtížné. Důraz na praktický trénink frekventantům zároveň umožňuje získávat a zdokonalovat své profesionální a sociální dovednosti.

Více informací a přihlášení na stránkách NPI ČR (dřívě NIDV) ZDE