Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů - Zřetel 2021-22

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů - Zřetel 2021-22

Společnost pro vzdělávání Zřetel nabízí Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů.

Cíle:
Vzdělávací program Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů, známý také pod názvem studium pro metodiky prevence, je akreditovaný v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb. Studium je určeno učitelům, kteří by chtěli působit (nebo již působí) na pozici školního metodika prevence ve škole.
Studium je zaměřeno na získání vědomostí a dovedností, které se projeví ve schopnostech aplikace pedagogiky a psychologie, adiktologie a výstupů z nejnovějších výzkumů v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů.
Cílem vzdělávacího programu je prohloubit a rozšířit vědomosti a dovednosti učitelů pro práci s dětmi s rizikem vzniku sociálně nežádoucího chování, a to jak s jednotlivcem, tak se skupinou (třídou).
Studium připraví školní metodiky prevence tak, aby dokázali sami vyhledávat žáky s rizikem vzniku sociálně nežádoucího chování, doporučovat pro žáky i třídy odborné intervence, spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními a institucemi specializovanými na práci s rizikovou mládeží.

Výuka probíhá v pátek a sobotu 9:00 – 16:00
Termíny pro I. semestr:
17.9.2021 – pouze pátek
8. + 9. 10. 2021
5. + 6. 11. 2021
26. + 27. 11. 2021
17. + 18. 12. 2021
7. + 8. 1. 2022

Více informací a přihlášení na stránkách společnosti Zřetel ZDE