Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí - Prev-Centrum, z.ú.

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí - Prev-Centrum, z.ú.

Prev-Centrum, z.ú. zve na Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí.

Základním východiskem rodinného poradenství/terapie je předpoklad, že pro změnu rizikového chování jedince je nutná změna kontextu, ve kterém žije. Cílem rodinného poradenství/terapie je nalézt možnost změny v rodinném systému, která by vedla ke změně rizikového chování identifikovaného klienta. Tzn. pokud chceme nabízet účinné intervence vedoucí k řešení problémů klienta, je třeba do nich zahrnout jednak klienta samotného, ale také jeho rodiče, ostatní členy rodiny, rodinný systém. Práce s celou rodinou vyžaduje specifické znalosti a dovednosti, bez kterých nelze garantovat kvalitu služeb. To je jedním z důvodů pro otevření kurzu.

Cíle kurzu:
Základním cílem kurzu rodinného poradenství je rozšířit pohled pracovníků pomáhajících profesí v oblasti poradenských (adiktologických, sociálních a psychologických) služeb na problematiku klienta o kontext rodinného systému a naučit se základním dovednostem při práci s rodinou.

Rozsah kurzu:
Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí je realizován v celkovém rozsahu 114 hodin: z toho 106 hodin výuky (včetně 10 hodin domácí práce na přípravě vlastní kasuistiky práce Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí s rodinou) a 8 hodin závěrečného evaluačního a supervizního semináře, který je povinnou součástí kursu.

Místo konání kurzu:
Kurz se bude konat v prostorách programu ambulantní léčby Prev-Centrum, z.ú., Meziškolská 1120/2 v Praze 6.

Zahájení kurzu: 17.9.2021

Více informací a přihláška na stránkách Prev-Centra ZDE