Studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů - UK Praha

Studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů - UK Praha

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta otevírají Studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů (metodik prevence).

Vzdělávací program je zaměřen především na rozvíjení sociálních dovedností, výcvik v práci se skupinou, hledání možností řešení problematických situací, prohloubení a rozšíření vědomostí a dovedností učitelů pro práci s dětmi s rizikem vzniku sociálně nežádoucího chování.
Časový a obsahový plán programu:
* 4 semestry studia
* Celková délka vzdělávacího programu činí 2 roky
* 250 hodin (220 přímá a nepřímá výuka, 30 stáže)
* 1x měsíčně v pondělí (celý den) a 3 dny blokové soustředění

Termín podání přihlášky do: 30.06.2021

Více na stránkách UK Praha ZDE