Studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů - UK Praha

Studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů - UK Praha

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta otevírají Studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů (metodik prevence).
Otevírán v akad. roce: 2020/2021
Zahájení: zimní semestr, Leden
Datum začátku konání programu: 13.01.2021
Délka programu (v semestrech/krátkodobý): 4
Rozsah: 250 (v hodinách celkem)
Upřesnění délky programu: 1x měsíčně v pondělí a 3 dny blokové soustředění

Více na stránkách UK Praha ZDE