Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů - Národní pedagogický institut ČR (NIDV)

Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů - Národní pedagogický institut ČR (NIDV)

Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů

Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. Druh aprobace není rozhodující.
Časový plán studia:
Celkově program zahrnuje 274 hodin přímé i nepřímé výuky (včetně stáží na odborných pracovištích poskytujících poradenskou, intervenční a léčebnou pomoc).
 
Podrobné informace, termíny a přihlášení najdete na stránkách NIDV ZDE