Specializační studium pro školní metodiky prevence - Magdaléna, o.p.s.

Specializační studium pro školní metodiky prevence - Magdaléna, o.p.s.

Specializační studium pro školní metodiky prevence (dvouleté studium)

Kurz naplňuje požadavky vyhlášky č. 317/2005 Sb. § 9 c) – standardu DVPP (prevence sociálně patologických jevů). Kurz je určen pro pedagogické pracovníky vykonávající funkci ŠMP nebo ty, kteří se na výkon této funkce připravují.
Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.
Kurz se zaměřuje na získání teoretických informací, osvojení praktických dovedností a zkušeností potřebných pro výkon funkce ŠMP, které se projeví ve schopnostech aplikace pedagogiky a psychologie, adiktologie a výstupů z nejnovějších výzkumů v oblasti prevence rizikového chování.
Rozsah studia je 256 hod.
Cena za osobu:
18.000,- Kč cenu lze platit po semestrech (4x 4.500,-)

Zahájení ve dnech: 24. + 25.9.2020

Další informace a přihlášení na stránkách Magdaléna, o.p.s. ZDE