Kurz pro učitele/třídního učitele v primární prevenci - PROSPE

Kurz pro učitele/třídního učitele v primární prevenci - PROSPE

Kurz pro učitele/třídního učitele v primární prevenci

Kurz si klade za cíl především zvýšit kompetence učitelů, kteří si osvojí některé dovednosti a témata v oblasti primární prevence rizikového chování pro práci s třídním kolektivem, zažijí si techniky práce zážitkové pedagogiky, základní práci s jednotlivými žáky a s dalšími pedagogy, dále se naučí řešit aktuální témata, které se ve třídě objeví. Po školení bude vyškolený učitel schopen sestavit program vhodný pro danou věkovou skupinu na dané téma, předstoupit před třídu a odvést program, přičemž bude připraven na nejčastější krizové situace. Tento učitel bude znát základní právní předpisy, především ohlašovací povinnost a metodické pokyny MŠMT k řešení krizových situací spojených s výskytem rizikového chování ve třídě. Nejdůležitějším cílem je, aby se třídní učitelé naučili nové způsoby práce, techniky práce s kolektivem, které mohou využit během svých třídnických hodin jako podporu primární prevence rizikového chování.

Termín kurzu: 5., 6., 8. února 2020 a 17., 18. a 21. března 2020

Hodinová dotace: 40 hodin
Max. počet účastníků: 15
Místo konání: Praha (Na Strži 1683/40, Praha 4)

Podrobné informace ZDE