„250“ Pokročilý preventivní pracovník a "80" Středně pokročilý pracovník v primární prevenci - DO SVĚTA, Strakonice

„250“ Pokročilý preventivní pracovník a "80" Středně pokročilý pracovník v primární prevenci - DO SVĚTA, Strakonice

„250“ Pokročilý preventivní pracovník - Studium k výkonu specializovaných činností (Metodik PPRCH)

250 hodinový kurz pro pedagogické pracovníky zaměřený na praxi a metody, zejména školní metodiky prevence a lektory primární prevence, který si klade za cíl vzdělat cílovou skupinu na „pokročilou“ úroveň vědomostí z oblasti primární prevence rizikového chování. Kurz je koncipován jako prakticko-metodologický.
Kurz je zaměřen na:
◾potřeby školního metodika prevence, lektora prevence v NNO
◾používání a aplikaci moderních metod v prevenci
◾sebezkušenost
◾dynamiku a skupinovou soudržnost
◾rozšíření škály pracovních nástrojů a metod
◾praktické nacvičování metod a technik, včetně tvorby a aplikace vlastních preventivních aktivit
◾posílení prezentační a komunikační výbavy pedagoga
◾kurz může sloužit jako inspirace pro tvořivou výchovnou práci běžnému učiteli

Zahájení - květen 2021

Více informací na stránkách Do světa ZDE

"80" Středně pokročilý pracovník v primární prevenci
80 hodinový na praxi a metody zaměřený kurz. Vhodný především pro pedagogy, učitele, pracovníky NNO a školských zařízení (lektory prevence, školní metodiky prevence, pedagogy, výchovné pracovníky, pracovníky s mládeží, pracovníky nízkoprahových zařízení pro děti a mládež), kteří pracují na poli primární prevence rizikového chování (PPRCH) a potřebují posílit teoretickou a praktickou základnu, nebo si musí doplnit vzdělání pro naplnění podmínek Standardů odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské PPRCH.KURZ:
◾80 hodin
◾Teortická i praktická část
◾Aplikace moderních metod v prevenci
◾Praktické nacvičování metod a technik
◾Tvorba a aplikace vlastních preventivních aktivit
◾Posílení prezentační a komunikační výbavy

Zahájení - květen 2021

Více informací na stránkách Do světa ZDE