Specializační studium prevence sociálně patologických jevů - SEMIRAMIS, Středočeský kraj

Specializační studium prevence sociálně patologických jevů - SEMIRAMIS, Středočeský kraj

Specializační studium prevence sociálně patologických jevů - SEMIRAMIS, Středočeský kraj

Studium je určeno pro všechny školní metodiky prevence, kteří chtějí tuto funkci ve svých školách vykonávat efektivně tak, aby přispěli k vytvoření zdravého školního prostředí a předcházení či snižování rizikového chování dětí a mládeže. Studium se zaměřuje na všechny okruhy práce školního metodika prevence v oblasti primární prevence rizikového chování (činnost metodická, koordinační, poradenská a informační). Specializační studium odpovídá vyhlášce č. 317/2005 Sb. § 9 c) – standardu DVPP – studium k výkonu specializovaných činností. Celé studium je rozděleno na části teoretické a části praktické, které se prolínají a vzájemně na sebe navazují v průběhu všech setkání

Rozsah: 300h, 16 setkání, jednou měsíčně, volno o letních prázdninách.

Zaměření: RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ, PRÁCE S RODINOU, PRÁCE S TŘÍDNÍM KOLEKTIVEM, PRÁCE S JEDNOTLIVCI, OSOBNÍ ROZVOJ

Vzdělávání je určeno: Školním metodikům prevence, výchovným poradcům, školním psychologům, speciálním pedagogům.

Více informací na stránkách Semiramis ZDE