Prevence sociálně patologických jevů/Studium k výkonu specializovaných činností - VISK Praha

Prevence sociálně patologických jevů/Studium k výkonu specializovaných činností - VISK Praha

Vzdělávací institut Středočeského kraje - Prevence sociálně patologických jevů / Studium k výkonu specializovaných činností (pro školní roky 2018/19 - 2019/20)

Cílem vzdělávacího programu je prohloubit a rozšířit vědomosti a dovednosti učitelů pro práci s dětmi s rizikem vzniku sociálně nežádoucího chování a to jak s jednotlivcem, tak se skupinou (třídou), připravit školní metodiky prevence tak, aby dokázali sami vyhledávat tyto žáky, doporučovat pro žáky i třídy odborné intervence, spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními a institucemi specializovanými na práci s rizikovou mládeží. Naším cílem je, aby učitelé získali praktické dovednosti v práci a sebedůvěru pro práci s dětmi v oblasti primární prevence, pomůžeme jim nacvičit si problémové momenty efektivní intervence v této oblasti a zároveň je naučíme, jak tyto zkušenosti předávat ostatním kolegům v pedagogickém sboru dané školy.

Více informací na stránkách VISK ZDE