Studium k výkonu specializovaných činností-prevence sociálně patologických jevů - PPP pro Prahu 1, 2 a 4

Studium k výkonu specializovaných činností-prevence sociálně patologických jevů - PPP pro Prahu 1, 2 a 4

STUDIUM K VÝKONU SPECIALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ - PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ

Základní informace:
Studium je určeno současným nebo budoucím školním metodikům prevence rizikového chování, absolventům magisterských studijních programů učitelských oborů nebo absolventům magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. 
Organizace studia: Studium probíhá každé 2 roky (září r. 2016 – červen 2018, září 2018 – červen 2020, …), vždy lichý týden v úterý (do 8.30 – 16.30 hod.). 
Jednotlivé lekce začínají sebezkušenostními aktivitami a pokračují přednáškou lektora. Důraz je kladen na rovnocenný poměr získávání praktických dovedností a teoretických znalostí, s aktivním zapojením účastníků studia.
Studium je realizováno v prostorách Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4, Francouzská 56, Praha 10, přízemí budovy (aula).

Podrobný program studia, termíny, kontakty a přihlášení na stránkách PPP pro Prahu 1,2 a 4 ZDE

Aktuální vzdělávací akce

On-line seminář "Sdílení zkušeností v uplynulém...

Středa, 27. 5. 2020 at 16:30 - pátek, 5. 6. 2020

Seminář "Efektivní komunikace s dětmi"

Pondělí, 1. 6. 2020 at 9:00 - úterý, 2. 6. 2020 at 16:30

Seminář "Když je klientem rodina - možnosti a...

Pondělí, 1. 6. 2020 at 9:00 - středa, 3. 6. 2020 at 17:00