Studium k výkonu specializovaných činností-prevence sociálně patologických jevů - PPP pro Prahu 1, 2 a 4

Studium k výkonu specializovaných činností-prevence sociálně patologických jevů - PPP pro Prahu 1, 2 a 4

STUDIUM K VÝKONU SPECIALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ - PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ

Základní informace:
Studium je určeno současným nebo budoucím školním metodikům prevence rizikového chování, absolventům magisterských studijních programů učitelských oborů nebo absolventům magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. 
Organizace studia: Studium probíhá každé 2 roky
Jednotlivé lekce začínají sebezkušenostními aktivitami a pokračují přednáškou lektora. Důraz je kladen na rovnocenný poměr získávání praktických dovedností a teoretických znalostí, s aktivním zapojením účastníků studia.
Studium je realizováno v prostorách Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4, Francouzská 56, Praha 10, přízemí budovy (aula).

Podrobný program studia, termíny, kontakty a přihlášení na stránkách PPP pro Prahu 1,2 a 4 ZDE