Specializační studium pro ŠMP - Jules a Jim, z.ú., Praha

Specializační studium pro ŠMP - Jules a Jim, z.ú., Praha

SPECIALIZAČNÍ STUDIUM PRO ŠKOLNÍ METODIKY PREVENCE

Studium je určeno pro pedagogické pracovníky ve smyslu §2 Zákona č. 563/2004 Sb., školský zákon, zpravidla učitele – absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o kvalifikační studium v oblasti pedagogických věd.

Studium je tvořeno třemi částmi, které budou realizované v průběhu dvou let v rozsahu 346 výukových hodin.

Zahájení říjen 2019

Program, přihlášení a podrobné informace ZDE

Aktuální vzdělávací akce

On-line seminář "Sdílení zkušeností v uplynulém...

Středa, 27. 5. 2020 at 16:30 - pátek, 5. 6. 2020

Seminář "Efektivní komunikace s dětmi"

Pondělí, 1. 6. 2020 at 9:00 - úterý, 2. 6. 2020 at 16:30

Seminář "Když je klientem rodina - možnosti a...

Pondělí, 1. 6. 2020 at 9:00 - středa, 3. 6. 2020 at 17:00