Specializační studium pro ŠMP 2021-2023 - Jules a Jim, z.ú., Praha

Specializační studium pro ŠMP 2021-2023 - Jules a Jim, z.ú., Praha

SPECIALIZAČNÍ STUDIUM PRO ŠKOLNÍ METODIKY PREVENCE

Studium je určeno pro pedagogické pracovníky ve smyslu §2 Zákona č. 563/2004 Sb., školský zákon, zpravidla učitele – absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o kvalifikační studium v oblasti pedagogických věd.

Studium je tvořeno třemi částmi, které budou realizované v průběhu dvou let v rozsahu 346 výukových hodin.

Zahájení: září 2021

Program, přihlášení a podrobné informace ZDE