Seminář "Práce s dětmi s psychiatrickou diagnózou, výchovnými problémy - jak překonat vzdor"

Seminář "Práce s dětmi s psychiatrickou diagnózou, výchovnými problémy - jak překonat vzdor"

čtvrtek, 2. 2. 2023 at 9:00 - 14:00

VCVS ČR o.p.s., Vítkova 10/241, Praha 8

Semináře, přednášky, workshopy

VCVS ČR o.p.s. zve na seminář "Práce s dětmi s psychiatrickou diagnózou, výchovnými problémy - jak překonat vzdor".

Anotace:
Vzdělávací program je cílený na úvod do problematiky práce s dětmi s psychiatrickou diagnózou. V první části školení se lektorka zaměří na orientaci v situaci - jaké dítě k nám (tzn. sociálním pracovníkům respektive pracovníků v sociálních službách) přichází. V druhé části školení se budou probírat základní techniky práce (komunikace) s dětmi s psychiatrickou diagnózou.
Absolvent tohoto vzdělávacího programu:
- zná vývojová stádia dítěte a způsoby komunikace s dítětem v určitém vývojovém stádiu;
- získá základní informace, aby se dokázal orientovat ve zprávě od psychiatra či psychologa;
- během školení získá příležitost celou řadu kompetencí natrénovat během cvičení;
- získá základní znalosti o budování vztahu s dítětem s ohledem na "diagnózu";
- důvěra, kontakt, sdělování účelu práce;
- získá informace o tom, jak důležité jsou důslednost a pevnost, struktura, pravidla a hranice;
- získá příležitost trénovat vhodné otázky;
- seznámí se způsoby, jak doporučit odbornou pomoc a spolupráci s odborníky.

Více informací a přihlášení na stránkách VCVS ČR o.p.s. ZDE