ONLINE Výcvik v e-mailovém poradenství v kontextu krizové intervence

ONLINE Výcvik v e-mailovém poradenství v kontextu krizové intervence

Pátek, 9. 4. 2021

-

Webináře

Pražská linka důvěry a Profesní institut Jahodovka zvou na třídenní online "Výcvik v e-mailovém poradenství v kontextu krizové intervence".

Rozsah výcviku je 24 hodin a proběhne ve dnech 9.4.2021 až 11.4.2021, vždy od 09:00 do 16:00 hod.

Výcvik je zaměřený na specifika krizové intervence a poradenství prostřednictvím e-mailu.
Účastníci se seznámí s obecnými principy krize a krizové intervence a s jejich aplikací v rámci internetového poradenství. Výcvik dále vymezuje možnosti a limity této služby, zabývá se procesní a formální stránkou tvorby e-mailů. Budou popsány různé typy kontaktů i uživatelů, metodické otázky, etické aspekty práce, ale i technické, provozní a personální podmínky nutné pro zavedení služby. Výcvik je veden týmem s dlouholetou zkušeností s poskytováním e-mailového poradenství v podmínkách linky důvěry.

Více informací a přihlášení na stránkách Profesního institutu Jahodovka ZDE