Seminář "Potenciál a možnosti spolupráce OSPOD a škol"

Seminář "Potenciál a možnosti spolupráce OSPOD a škol"

Pátek, 11. 12. 2020 at 8:30 - 13:30

EDUPOL, Vítkova 244/8, Praha 8

Semináře, přednášky, workshopy

Vzdělávací agentura EDUPOL zve na seminář "Potenciál a možnosti spolupráce OSPOD a škol".

Cíl:
Absolventi kurzu získají ucelený soubor informací v oblasti nejčastějších interakcí orgánů sociálně-právní ochrany dětí a škoských zařízení. Současně budou orientováni v obsahu zákonných i podzákonných norem, které budou moci využít ku prospěchu vzájemné spolupráce. Vzhledem k tomu, že kurz se orientuje na pochopení povinností a potřeb obou stran, jednou z nově získaných kompetencí frekventantů bude schopnost hledání možných kompromisů při cestě za společným cílem. Účastníci kurzu získají teoreticko-praktický rozhled v oblasti na rozhraní sociálně-právní ochrany dětí a školství, který budou schopni aplikovat do praxe díky konkrétní nabídce možností již praxí ověřených.

Program:
1. Vnímání a presentace OSPOD - nastínění aktuálního společenského pohledu na činnost OSPOD a ukázky možné presentace činnosti OSPOD v rámci spolupráce s pedagogickými pracovníky.
2. Zákonná a standardní možnost spolupráce OSPOD a škol - definice konkrétních zákonných a podzákonných norem upravujících vzájemné kompetence mezi školami a orgány sociálně-právní ochrany dětí a jejich využití v praxi žádoucím způsobem.
3. Konkrétní příklady rozvoje spolupráce OSPOD a škol - Popis a ukázka konkrétních praktických příkladů s potenciálem rozvoje spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany a škol.
4. Řešení kazuistik a ukázkových situací v interakci OSPOD a škol - Teoretické i praktické objasnění nejčastějších interakcí v kontextu orgánu sociálně-právní ochrany dětí a školských zařízení a včetně rozboru metodických pokynů. Řešení konkrétních kasuistik samotných účastníků kurzu a společné hledání nejvhodnějšího řešení. Diskuse.

Více informací a přihlášení na stránkách EDUPOL ZDE