Seminář "Šikana jako důsledek narušení vztahů..."

Seminář "Šikana jako důsledek narušení vztahů..."

Pondělí, 7. 12. 2020 at 9:00 - 16:00

Praha

Semináře, přednášky, workshopy

Společnost pro vzdělávání Zřetel zve na seminář "Šikana jako důsledek narušení vztahů v dětské skupině".

Obsah:
Obsahem semináře je teoreticky vymezit pojmy šikana, teasing, apod. a především seznámit účastníky se stádii šikany a naučit je jednotlivá stádia rozpoznat. Účastníci se obeznámí s projevy šikanujícího chování – typy obětí, typy agresorů, s varovnými signály šikany. Seminář nastíní účastníkům vhodné strategie při vyšetřování šikany (tak, aby se vyvarovali základních chyb) a dále jednotlivé metody řešení šikany – metoda usmíření a metoda vnějšího nátlaku. Účastníci získají základní dovednosti při práci se skupinou s projevy šikany.

Cíle:
Cílem školení je poskytnout účastníkům informace podporující rozpoznání šikany ve školním prostředí a následnou práci s takto zasaženou skupinou. Účastníci si po absolvování semináře budou vědomi svých kompetencí k řešení tohoto jevu.

Seminář se uskuteční v Praze, konkrétní místo konání bude upřesněno.

Více informací a přihlášení na stránkách společnosti Zřetel ZDE