Seminář "Úvod do práce s žáky v multisenzorickém prostředí"

Seminář "Úvod do práce s žáky v multisenzorickém prostředí"

čtvrtek, 3. 12. 2020 at 9:00 - 16:00

Praha

Semináře, přednášky, workshopy

Společnost pro vzdělávání Zřetel zve na seminář "Úvod do práce s žáky v multisenzorickém prostředí (snoezelen)".

Seminář poskytne účastníkům seznámení s možnostmi práce v multsenzorickém prostředí (snoezelen) uplatnitelné pro žáky 1. stupně základních škol a školních družin. Účastníci získají náhled na klady tohoto podnětného a relaxačního prostředí a seznámí se se základy a filosofií konceptu snoezelen. Představeny budou také pomůcky pro rozvoj smyslů, jako jsou hmatové panely, hmatový box, aromatické sáčky, čichové pexeso, světelná pera ad. (včetně metodiky práce s nimi) využitelné také v běžném prostředí ZŠ. Součástí semináře bude rovněž zážitkový vstup – ukázka snoezelen jako pedagogicko podpůrného přístupu v běžné škole –, během něhož si účastníci prakticky ověří vybrané techniky a principy multisenzorického přístupu.
Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s konceptem multisenzorického prostředí snoezelen a jeho využitím v běžných školách, školních družinách. Na semináři budou prezentovány také videoukázky a zahraniční trendy (Velká Británie) v této oblasti jako příklady dobré praxe vhodné k aplikaci v ČR.

Seminář se uskuteční v Praze, konkrétní místo konání bude upřesněno.

Více informací na stránkách společnosti Zřetel ZDE