Seminář "Náplň práce třídního učitele v současné třídě"

Seminář "Náplň práce třídního učitele v současné třídě"

čtvrtek, 19. 11. 2020 at 9:00 - 15:30

VIC ČVUT, Jugoslávských partyzánů 1580, Praha 6

Semináře, přednášky, workshopy

Společnost pro vzdělávání INFRA zve na seminář "Náplň práce třídního učitele v současné třídě".

Program vychází z platných legislativních norem souvisejících s novelou školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění, a to č. 82/2015 Sb., a vyhlášky č. 27/2016 Sb., ve znění novely č. 270/2017 Sb.

Jedná se o praktický, zážitkový seminář vedený formou interaktivních her a aktivit. Jeho cílem je dovést účastníky k uvědomění si, že dobře fungující třídní kolektiv je základem úspěšné práce a výsledků jednotlivce ve třídě obecně a v inkluzivní zvlášť.

Cíle:
* Získáte náměty a inspiraci pro rozvíjení sociálních a etických dovedností žáků včetně práce se třídou v rámci třídnických hodin i mimo ně,
* naučíte se aplikovat nové poznatky do prostředí třídního kolektivu běžné i inkluzivní třídy,
* získáte základní dovednosti, jejichž prostřednictvím budete schopni v určitých situacích účinněji komunikovat se žáky v třídním kolektivu běžné i inkluzivní třídy,
* osvojíte si principy týmové spolupráce v prostředí vzájemné důvěry a empatie v třídním kolektivu běžné i inkluzivní třídy.

Více informací a přihlášení na stránkách INFRA ZDE