Seminář "Školní poradenské pracoviště a jeho role..."

Seminář "Školní poradenské pracoviště a jeho role..."

úterý, 17. 11. 2020 at 9:00 - 15:30

VIC ČVUT, Jugoslávských partyzánů 1580, Praha 6

Semináře, přednášky, workshopy

Společnost pro vzdělávání INFRA zve na dvoudenní seminář "Školní poradenské pracoviště a jeho role při realizaci podpůrných opatření".

Seminář proběhne ve dnech 17.11.2020 a 27.11.2020

Cílová skupina:
pedagog. pracovníci základních škol, speciální pedagogové, psychologové, výchovní poradci a metodici prevence

Vzdělávací program vám poskytne podrobnou orientaci v legislativních změnách vyplývajících z novely školského zákona a jejich promítnutí do činnosti školských poradenských pracovišť a sítě poradenských zařízení.
Představíme vám možnosti školního poradenského pracoviště jako systému k zajištění podpůrných opatření ve škole. Ujasníte si kompetence a náplně práce školního speciálního pedagoga, školního psychologa, školního metodika prevence a výchovného poradce.
Vymezíme funkční systém školního poradenského pracoviště a efektivní spolupráce s pedagogy školy.
Představíme možnosti metodického vedení asistentů pedagoga, nastavení kvalitní spolupráce s pedagogy.

Obsah programu v bodech:

* Základní orientace v legislativních změnách vyplývajících z novely školského zákona a jejich promítnutí do činnosti školních poradenských pracovišť (ŠPP) a sítě poradenských zařízení
* Školní poradenské pracoviště, kompetence a náplň práce školního speciálního pedagoga, školního psychologa, metodika prevence a výchovného poradce
* Systém vedení dokumentace v rámci podpůrných opatření ve škole
* Kooperace se školskými poradenskými pracovišti a odbornými institucemi
* Spolupráce ŠPP s pedagogickým sborem a zákonnými zástupci
* Zajišťování poskytování podpůrných opatření (PO), role osob podílejících se na poskytování PO, nákup pomůcek, rozvržení a výuka předmětu speciálněpedagogické péče
* Podpůrné opatření „asistent pedagoga“, legislativní rámec pracovní pozice asistenta pedagoga, kvalifikační předpoklady, pracovní náplň asistenta pedagoga, kompetence ve vztahu k pedagogům, osobnost asistenta pedagoga, vztah asistenta pedagoga k žákovi, pracovníkům školy a zákonným zástupcům, rozvržení přímé a nepřímé pedagogické činnosti
* Metodické vedení asistenta pedagoga, další vzdělávání asistenta pedagoga, základní metodika práce asistenta pedagoga

Více informací a přihlášení na stránkách společnosti INFRA ZDE