Seminář "Komunikace s rodiči žáků s výchovnými problémy"

Seminář "Komunikace s rodiči žáků s výchovnými problémy"

Pondělí, 16. 11. 2020 at 9:00 - 16:30

Učebna vzdělávacího centra ACZ, Týnská 21, Praha 1

Semináře, přednášky, workshopy

Vzdělávací centrum ACZ zve na seminář "Komunikace s rodiči žáků s výchovnými problémy".

Seminář je určen učitelům mateřských, základních a středních škol a dalším pedagogům. Účastníci získají konkrétní tipy jak mezi rodiči a pedagogy nastavit partnerskou spolupráci a komunikaci. Vyzkouší si, jak sdělit citlivé a nepříjemné informace rodičům tak, aby byly přijaty a druhá strana měla zájem podílet se na řešení či nápravě situace.
Účastníci si dále uvědomí, jak zpětná vazba ovlivňuje motivaci a důvěru a jak účinný pomocník pro ukazování pokroků to může být, je-li správně využíván. Vyzkouší si různé techniky zpětné vazby, aby si následně vybrali tu vhodnou pro sebe. Získají nové poznatky ke zvládání konfliktních situací s rodiči. Vyzkouší si, jak tyto situace řešit a zejména jak jim předcházet, díky včasnému podchycení signálů. V závěru se účastníci budou moci zastavit a zamyslet nad svým dosavadním fungováním z hlediska prevence stresu a psychohygieny.

Obsah:
* Příprava na setkání s rodičem z iniciativy učitele.
* Na co si v komunikaci s rodičem dávat pozor, jak citlivě sdělit nepříjemné informace.
* Rodičovská agrese a jak s ní pracovat.
* Nastavení komunikačního systému včetně jeho kontroly a rozvoje.
* Principy asertivity a využití emoční inteligence jako odrazový můstek pro nečekanou návštěvu rodičů.
* Jak motivovat rodiče i děti ke spolupráci.
* Jak budovat kvalitní spolupráci s rodiči.
* Role dítěte v komunikaci škola versus rodič.
* Typy rodičů a rodin a jak na ně reagovat.
* Techniky podávání zpětné vazby.
* Aktivní naslouchání - jak správně naslouchat a rychle identifikovat jádro problému.
* Orientace v emočně vypjatých a problémových situacích.
* Modelové situace jak komunikovat s rodiči žáků s výchovnými problémy.
* Diskuze nad problematickými situacemi z vlastní praxe a jejich řešení.

Více informací a přihlášení na stránkách centra ACZ ZDE