Seminář "Hranice a rituály ve výchově dětí"

Seminář "Hranice a rituály ve výchově dětí"

čtvrtek, 12. 11. 2020 at 9:00 - 14:30

VIC ČVUT, Jugoslávských partyzánů 1580, Praha 6

Semináře, přednášky, workshopy

Společnost pro vzdělávání INFRA zve na seminář "Hranice a rituály ve výchově dětí".

Na začátku semináře se seznámíte s definováním pojmu hranice/limit. Představíme vám metody, jak lze hranice vytvořit, jak je chápe dítě a co je pro jejich tvoření pro všechny strany (dítě, rodič, pedagog…) podstatné.

První část:
* Dozvíte se o důležitosti použití limitů a o jejich vlivu na přirozený vývoj psychiky (dítě se může podvědomě o limit opřít, ten mu dává pocit bezpečí).
* Naučíte se postupy k tvorbě limitů. Tvorbu limitu je důležité dopředu promyslet tak, aby za ním stáli především ti, kteří mají kontrolovat jeho dodržování. Pokud k tomu nedochází, dítě zkouší, kde jsou ony hranice, a dospělí říkají, že zlobí.
* Budeme věnovat pozornost i důležitosti jednoty dospělých (rodič–MŠ, rodiče–prarodiče…). Důležitost hranic a limitů je dána také tím, že vytvořená pravidla přinášejí dítěti pocit bezpečí a umožňují zrání v bezpečném prostoru, psychika není zatěžována neadekvátním rozhodováním, dítě se naučí pracovat s omezeními, respektovat pravidla a autoritu.
* Seznámíte se s definicí pěti potřeb podle A. Pessa, jejichž naplnění je u dětí možné skrze hranice, které jim dospělý určí.

Druhá část:
* V druhé části semináře se budeme věnovat rituálům – způsobům chování založeným na tradičních pravidlech.
* Existují různé typy rituálů (doma, ve školce…) a jejich respektování je důležité.
* Cílem je seznámit vás s důležitostí hranic a řádů a jejich vlivem na psychiku a další vývoj dítěte.
* Ukážeme vám metody a náměty, jak hranice a řády tvořit, aby je dítě převzalo za vlastní a samo se snažilo o jejich dodržování.

Více informací a přihlášení na stránkách společnosti INFRA ZDE