Seminář "Využití relax. technik při práci s dětmi zvláště s ADHD, ADD..."

Seminář "Využití relax. technik při práci s dětmi zvláště s ADHD, ADD..."

čtvrtek, 12. 11. 2020 at 9:00 - 16:00

DYS-centrum Praha z.ú., Stejskalova 192/9, Praha 8

Semináře, přednášky, workshopy

DYS-centrum Praha zve na seminář "Využití relaxačních technik při práci s dětmi zvláště s ADHD, ADD ve vyučování".

Program: 
* možnosti využití relaxačních technik ke zlepšení koncentrace pozornosti a školního výkonu;
* teoretické podklady fungování relaxačních technik (fyziologické zákonitosti);
* rozdělení relaxačních technik podle druhů, možnosti využití u dětí s ADHD/ADD (odlišnosti použití u hyperaktivní a hypoaktivní formy);
* obecné zásady a postupy při nácviku relaxačních technik, názorné ukázky;
* praktické použití (forma workshopu);
* doporučená literatura o relaxačních technikách pro děti i dospělé.

Více informací a přihlášení na stránkách DYS-centra ZDE