Seminář "Rizika online ve výuce na ZŠ"

Seminář "Rizika online ve výuce na ZŠ"

Středa, 11. 11. 2020 at 9:00 - 16:00

Praha

Semináře, přednášky, workshopy

Vzdělávací agentura Descartes zve na seminář "Rizika online ve výuce na základní škole".

Vzdělávací cíl:
- seznámení účastníků s aktuálními riziky digitálního online prostředí a jejich vlivem na děti
- motivovat pedagogické pracovníky k začlenění tématu do vyučování, předat praktické informace o možnostechrealizace online rizik ve výuce
- podělit se o zkušenosti s tématem ,,rizika online‘‘ z jednotlivých škol
- seznámit pedagogy s aktuálními zdroji informací

 

Obsah akce:
Vzdělávací akce ,,Rizika online ve výuce na základní škole‘‘ rozšiřuje vědomosti pedagogů 1.i 2. stupně základních škol o velmi aktuální téma nebezpečí a rizika online světa, tedy světa internetu a s tím souvisejících aktivit žáků ZŠ – digitální hry, sociální sítě a YouTube. Seminář se snaží též upozornit na problematiku násilí na internetu, důvěryhodnosti informačních zdrojů v digitální podobě a také ožehavé téma závislého chování v prostředí internetu.

Primárně si klade za cíl seznámit účastníky s aktuálními riziky daného prostředí a aplikovat daná témata do výuky napříč předměty. Druhotným cílem je získání informací o probírané problematice formou diskuse účastníků a lektora, burzy nápadů, příkladů z praxe, odkazů na relevantní informační zdroje, jichž lze ve školách využít.

Seminář se uskuteční v Praze, konkrétní místo konání bude upřesněno.

Více informací a přihlášení na stránkách agentury Descartes ZDE