Seminář "Zneužívání a závislost na alkoholu"

Seminář "Zneužívání a závislost na alkoholu"

úterý, 10. 11. 2020

SANANIM z.ú., Ovčí hájek 2549/64A, Praha 13

Semináře, přednášky, workshopy

SANANIM z.ú. zve na seminář "Zneužívání a závislost na alkoholu".

Obsah:
Úvod do problematiky – vývoj oboru, zařazení v systému služeb, aktuální společensko-politický kontext, příčiny, rizikové faktory a vývoj závislosti na alkoholu; systém adiktologických a souvisejících služeb pro osoby závislé na alkoholu v ČR; principy léčby – hranice, rizika, možnosti pomoci; alkohol a těhotenství – dopady a rizika pro ženu, plod a zdravotní a psychické důsledky na dítě a další konsekvence.

Kompetence a dovednosti, které účastníci získají:
Absolvent má základní přehled o problematice zneužívání alkoholu, o propojení závislosti na alkoholu a nealkoholových drogách a o nabídce služeb v adiktologických a sociálních zařízeních určených pro uživatele návykových látek, případně v sociálních zařízeních poskytujících služby jiným skupinám se současným výskytem zneužívání alkoholu. Orientuje se v tom, jak při práci s touto klientelou rozlišit a určit hranice a oblasti, které spadají do jeho pracovní náplně a které má naopak předávat a vyžadovat od odborných služeb zdravotnických a adiktologických.

Lektor:
PhDr. Ilona Preslová, odborný garant SANANIM z.ú.

Více informací a přihlášení na stránkách SANANIM z.ú. ZDE