Seminář "Efektivní komunikace s dětmi"

Seminář "Efektivní komunikace s dětmi"

čtvrtek, 5. 11. 2020 - pátek, 6. 11. 2020

Učebna vzdělávacího centra ACZ, Týnská 21, Praha 1

Semináře, přednášky, workshopy

Vzdělávací centrum ACZ zve na dvoudenní seminář "Efektivní komunikace s dětmi".

Cílem tohoto akreditovaného kurzu je, aby :si účastníci rozšířili, doplnili a upevnili znalosti a dovednosti týkající se efektivní komunikace s dětmi. Obsahem kurzu jsou základní informace o verbální komunikaci se zaměřením na specifické podmínky ve vzdělávacím procesu. Kurz se bude věnovat technikám efektivní komunikace a způsobu, jak je při komunikaci s dětmi využívat.
Dalším cílem kurzu je, aby absolventi uměli identifikovat svůj převažující výchovný styl a dokázali vyhodnotit, jaké výhody a nevýhody má tento styl při výchově dětí. Účastníci kurzu se naučí rozeznávat ostatní výchovné styly a pochopí jejich dopad na žáky. Absolventi kurzu budou schopni uvědomit si negativní projevy při komunikaci s dětmi a budou schopni se jich vyvarovat.
Účastníci kurzu si upevní schopnost používat efektivní prostředky verbální komunikace (adekvátní slovní zásoba, pozitivní formulace, tempo řeči, hlasitost) a vhodné prostředky neverbální komunikace (gesta, oční kontakt, vzdálenost od komunikačního partnera).
Tento kurz se také věnuje technice aktivního naslouchání a jejího začleňování do komunikace s dětmi. Důležitou složkou kurzu je také pochopení a nacvičování empatické reakce na emoce druhých.
Kurz je zaměřen na to, aby jeho účastníci mohli nabyté vědomosti a dovednosti co nejlépe využít k efektivní komunikaci s dětmi ve výchovně vzdělávacím procesu i mimo něj.

Obsah:
* Komunikace a její dělení, verbální a neverbální komunikace
* Základní přístupy a specifika komunikace se školní skupinou i jednotlivcem
* Autoritativní, liberální a demokratické výchovné styly a jejich dopad na děti
* Identifikace vlastního výchovného stylu pomocí diagnostické metody
* Neefektivní komunikace a její dopad na děti
* Nevhodnosti neefektivních reakcí na emoce druhých
* Vytipování problematických oblastí
* Kázeňské problémy
* Techniky efektivní komunikace
* Dělení emocí a jejich vlastnosti
* Subjektivita emočního prožívání
* Reflexe, empatie, povzbuzení a aktivní naslouchání
* Nacvičování empatické reakce v komunikaci s dětmi

Seminář v proběhne po oba dny v čase od 9:00 do 14:30 hod.

Více informací a přihlášení na stránkách centra ACZ ZDE