Seminář "ADHD a zážitkový seminář"

Seminář "ADHD a zážitkový seminář"

Středa, 4. 11. 2020 at 10:00 - 15:00

Praha

Semináře, přednášky, workshopy

Vzdělávací agentura Descartes zva na seminář na téma "ADHD a zážitkový seminář".

Vzdělávací cíl:
* osvojení základní terminologie, pochopení souvislostí mezi jednotlivými symptomy
* získání dovedností řešit negativní projevy ADHD/ADD v průběhu vyučování
* prostřednictvím prvků zážitkového semináře pochopit prožívání dítěte s ADHD

Charakteristika:

I. blok
1. základní pojmy, vymezení pojmů, odlišení od tzv. vychované hyperaktivity, prostých poruch chování (pojmy ADHD, ADD
2. - 3. symptomatologie ADHD, ADD
V průběhu prvního bloku simulace podmínek vnímání a prožívání dítěte s ADHD, ADD (prvky zážitkového semináře)

II. blok
4. možnosti individualizace výchovy a vzdělávání dítěte mladšího školního věku, nácvik sociálních, organizačních a učebních dovedností žáků
5.- 6. zásady výchovy a vzdělávání dítěte na 1. / 2. st. ZŠ, rozvoj sociálních kompetencí, prevence rizikového chování

Obsah akce:
* vymezení základních pojmů ADD, ADHD, vychovaná hyperaktivita, poruchy chování
* symptomatologie ADHD, ADD,
* simulace podmínek vnímání a prožívání dítěte s ADHD, ADD (prvky zážitkového semináře)
* zásady výchovy a vzdělávání žáka (1. st./2. st. ZŠ), nácvik sociálních, organizačních a učebních dovedností žáků
* zásady výchovy a vzdělávání dítěte na 1. st. / 2. st. ZŠ, rozvoj sociálních kompetencí, prevence rizikového chování
* možnosti komplexní péče o žáka s ADHD, spolupráce pedagoga, rodičů, PPP, DPA a dalších odborníků, odborná literatura, pomáhající organizace v ČR.

Seminář se uskuteční v Praze, konkrétní místo konání bude upřesněno.

Více informací a přihlášení na stránkách agentury Descartes ZDE