Seminář "Domácí násilí"

Seminář "Domácí násilí"

Středa, 21. 10. 2020 at 9:00 - 16:00

Praha

Vzdělávací společnost Zřetel zve na seminář "Domácí násilí".

Obsah:
Vzdělávací program na téma „Domácí násilí“ se zaměřuje na problematiku domácího násilí, popisuje jeho znaky, cyklus a druhy, specifikuje osobnost oběti a násilné osoby, přibližuje příčiny a následky domácího násilí. Představuje Intervenční centra, činnost těchto center a další možnosti odborné pomoci osobám ohroženým domácím násilím. Součásti vzdělávacího programu jsou i kazuistiky, skutečné příběhy a edukativní film pro prevenci domácího násilí Zuřivec.
Cíle:
Absolvent získá znalosti z problematiky domácího násilí, bude znát znaky, formy, příčiny, cyklus a důsledky domácího násilí. Bude schopen porozumět a pochopit problematiku domácího násilí, syndromu týrané ženy a identifikovat domácí násilí. Bude znát zásady práce s ohroženými osobami, druhy pomoci obětem domácího násilí a intervenci domácího násilí.
Cílová skupina:
Sociální pracovníci v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství a pracovníci v sociálních službách v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství, neformální pečovatelé.

Seminář se uskuteční v Praze, konkrétní místo konání bude upřesněno.

Více informací a přihlášení na stránkách společnosti Zřetel ZDE