Seminář "Komunikace s rodiči"

Seminář "Komunikace s rodiči"

úterý, 20. 10. 2020 at 9:00 - 15:30

VIC ČVUT, Jugoslávských partyzánů 1580, Praha 6

Vzdělávací společnost Infra zve na seminář "Komunikace s rodiči".

Rodič je osoba, která právně odpovídá za svoje děti a je k nim připoutána citovým poutem. Tato vazba mnohdy zabraňuje rodiči být objektivní v pohledu na činy svého dítěte. To je specifikum, které téměř vždy ovlivňuje výsledek komunikace mezi pedagogem a rodičem.
Seznámíme vás s metodami a radami, jak komunikovat s rodiči, jak jim citlivě a vhodně říci i méně dobré informace o dítěti, aby nezaujali negativní postoj ke škole/školce či jejím pedagogům a aby tato situace nevyústila v naprostý nezájem rodičů o informace o dítěti vycházejícím ze školy/školky.
V teoretické části probereme postoje ovlivňující rodiče a pedagogy v komunikaci. Dále si přiblížíme pravidla pro komunikaci s rodičem, která je nutné stanovit při nástupu dítěte do školy/školky. Ukážeme si, jak komunikovat s rodičem před schůzkou, během ní a po schůzce.
V praktické části si vyměníme zkušenosti a příklady z praxe.
Největší část semináře bude věnována diskuzi, výměně zkušeností a návrhům řešení situací, které ve svých školách/školkách běžně zažíváte.
 
Více informací a přihlášení na stránkách společnosti Infra ZDE