Seminář "Základy digitální gramotnosti pro pracovníky s dětmi a mládeží v kontextu soc. služeb"

Seminář "Základy digitální gramotnosti pro pracovníky s dětmi a mládeží v kontextu soc. služeb"

Středa, 23. 9. 2020 at 10:00 - 18:00

Charita-Školicí středisko Marianeum, Máchova 7, Praha 2

Semináře, přednášky, workshopy

Česká asociace streetwork zve na seminář "Základy digitální gramotnosti pro pracovníky s dětmi a mládeží v kontextu sociálních služeb".

Seminář si klade za cíl rozšířit povědomí sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách pracujících s dětmi a mládeží o problematice bezpečného užívání sociálních sítí a internetu obecně. V rámci kurzu dostanou účastníci základní návod pro práci s klienty – dětmi a mládeží – na téma digitální gramotnost. Účastníci kurzu se interaktivně naučí pomáhat klientům se zabezpečením profilů na sociálních sítích a dalších uživatelských účtů a otevírat s klienty témata bezpečnosti na internetu při skupinové i individuální práci. Absolventi kurzu dostanou slovníček se základními pojmy a jejich vysvětlením, s informacemi o aktuálním výskytu jednotlivých prvků rizikového chování u české mládeže a s návodnými otázkami pro následnou práci s klienty. Obsah kurzu je vhodný také pro pracovníky OSPOD.

Více informací a přihlášení na stránkách ČAS ZDE